Induktiva Komponenter • Konstruktion och tillverkning • Små till medelstora volymer • Prototyper • Korta ledtider (2-3 veckor)
Produkter • Transformatorer Audio/SMPS/Toroid • Antennspolar • Drosslar • Special • Box Build
-
Kundanpassning Konstruktion sker i samarbete eller i enlighet med kundens specifikation.
PowerEsim Testa PowerEsim, ett webb-baserat verktyg för konstruktion av SMPS-trafo.
-

Lintron Technologies AB, Box 1255, SE-581 12 LINKÖPING, Sverige | Tel: +46 (0) 13-24 29 90 | Fax: +46 (0) 13-10 32 20 |

© 1996-2021 Lintron Technologies AB. Samtliga rättigheter förbehållna. LINTRON är ett varumärke.